Vortex merači protoka

Vortex merači protoka su robustni uređaji koji se koriste za merenje protoka gasova, vodene pare i tečnosti.

Imaju veliku primenu u energetici na merenjima protoka zasićene i pregrejane vodene pare kao i napojne vode. Značajna je primena ovih uređaja i na merenju protoka vazduha i prirodnog gasa.

Postoje verzije uređaja koje se prirubnički ugrađuju na cevovod kao i ubodne verzije koje u velikoj meri olakšavaju mehaničku montažu i skraćuju vreme potrebno za puštanje uređaja u rad. Ubodne verzije uređaja uz dodatan set za montažu imaju mogućnost ugradnje bez zaustavljanja procesa, dok je cevovod pod pritiskom.

VN2000 opšte informacije

Ubodni Vortex merač protoka VN2000 meri volumetrijski ili maseni protok ili BTU/energiju pare, gasa ili tečnosti u velikom mernom opsegu. Uz merač se isporučuje set za ugradnju da bi se pojednostavila instalacija.

Prednosti:

  • Laka ugradnja na postojećim cevovodima
  • Visoka preciznost
  • Nema pokretnih delova
  • Robusna konstrukcija
  • Pogodan za merenje tečnosti, gasove i pare
  • Lako se steriliše
  • Ne utiče na promene pritiska, temperature i gustine
  • Linearna veza između protoka i izmerene vrednosti