Ventil za regulaciju pritiska sa motornim pogonom

Gubitak vode u distributivnim sistemima je neizbežan problem. Sistemi su veliki i složeni, a postoje različiti uzroci ovih gubitaka, kao što su rasipanje tla, oprema (ventili, ventilacioni otvori, hidranti) koja ne zaptiva pravilno, neodgovarajući priključni pribor i cevovodi. Proširenje stambenih područja u gradovima zahteva povećanje protoka i pritiska u mreži, a time i povećanje curenja tokom niskih perioda potražnje. Povećanjem pritiska u mreži povećavaju se i gubitci vode.

Procenjuje se da se gubici mogu smanjiti oko 20 ili 30% uz odgovarajuće smanjenje pritiska.

U cilju smanjenja gubitaka i curenja u sistemu distribucije vode, nudimo nekoliko mogućih rešenja za upravljanje pritiscima.

Regulacija pritiska na osnovu zahtevanog protoka

Pritisak će se držati uvek na minimalnoj vrednosti u zavisnosti od stvarnog protoka merenog meračem protoka tokom 24h dnevno. Grafikon protoka / pritiska mora biti sačuvan u softveru, što pokazuje minimalni pritisak koji je potreban da bi se održala potrebna brzina protoka.

Pritisak će ostati skoro konstantan, izbegavajući velike fluktuacije u distributivnoj mreži.

Regulacija kritične tačke

Senzor pritiska koji je instaliran na kritičnoj tački u mreži, prenosi podatak o pritisku na regulacioni ventil, koji će zadržati pritisak mreže na optimizovanom niskom nivou.