Rešenja za efikasno upravljanje u sistemu vodosnabdevanja

Sistem za prikupljnje podataka i monitoring

Data Logeri LS za mreže pitke vode

Inovativni i jednostavni za instalaciju, SOFREL LS logeri podataka pružaju efikasno rešenje za daljinsko upravljanje i dijagnostiku mreža za vodosnabdevanje:

– Nadzor protoka i pritiska za detekciju curenja

– Daljinsko čitanje mrežnih brojila i upravljanje potrošnjom

– Kontrola ventila za regulaciju pritiska …

GSM/GPRS logeri podataka su specijalno dizajnirani da budu instalirani u zatvorenim šahtovima

Naši LS/LT logeri su specijalno dizajnirani da budu instalirani u šahtovima koji su podložni plavljenju.

Njihova čvrstoća i veoma robustan dizajn konekcije, garantuju potpunu vodonepropusnost (IP68). Njihov prsten za pritezanje omogućava korisniku pristup SIM kartici i bateriji na licu mesta.

Napaja ih litijumska baterija sa trajanjem baterije do 10 godina.

Njihovi GSM komunikacioni režimi (SMS ili GPRS) zasnivaju se na internoj anteni visokih performansi specijalno dizajniranoj za upotrebu u zatvorenom šahtu (eksterna antena se može koristiti ako je prijem GSM signala i inače loš na toj lokaciji).

Uređaji su proizvedeni po najzahtevnijim standardima kvaliteta.

Pouzdanost prenosa

Iako je pokrivenost GSM široko govoreći sasvim adekvatno iznad zemlje, nivo prijema se lako može smanjiti za 30 dB u podzemnim instalacijama, kao što su prelivne ili merne šahte.

LACROIX Sofrel se oslanjao na svoju stručnost u elektronici i telekomunikacijama i uložio je puno u razvoj antene vrlo visoke performanse.

SOFREL LS/LT logeri podataka prenose svoje istorijske vrednosti i bilanse/izveštavanja svakog dana na jednu ili dve PCWin2 SCADA centralne stanice, na softver za nadzor, OPC servere ili LS web servere. Operater može potom izvaditi snimljene podatke i sastaviti svoje operativne izvještaje.

Prilikom promene stanja na digitalnom ulazu (DI, prekoračenje nivoa zadate vrednosti, greška senzora), loger može izdati alarm na mobilni telefon.

Lako se instalira i koristi

Lokalno održavanje se aktivira pomoću ključa za aktiviranje. Kada se aktivira, vizuelna dijagnoza sa LED dioda različitih boja vam omogućava da kontrolišete uključenje/isključenje, prisustvo SIM kartice, vezu sa GSM mrežom i nivo prijema.

Veoma praktična Bluetooth veza omogućava tehničaru da radi na konfiguraciji a da pritom bude izvan šahte. On može da sprovede test GSM komunikacije (traži GSM operatora koji nudi najbolju pokrivenost, testira pozicioniranje LS u šahtu itd.). Podaci se takođe mogu obrađivati na sajtu putem Bluetooth veze.