Merači protoka sa ovalnim zupčanicima (Industrial Oval Gear – IOG)

Opšte informacije

Industrijski OG (oval gear) je je modularni, ekonomičan, ali vrlo precizan i robustan merač protoka. Zbog čvrste građe i specifične tehnologije merenja protoka, industrijski OG merač se može naći ulogu na više različitih aplikacija gde konvencionalni merači nisu prihvatljivi.

Primena IOG merаča protoka:

Hemikalije u tretmanu voda, fluoridi i kiseline, šećerni rastvori, sirupi, ulja, sosevi, pića, med, melasa, mlečni proizvodi, sokovi, čokolada, alkohol, etanol i prevlake, kaustična soda, kalijum hidroksid, sirćetna kiselina, demineralizovana voda, alkoholi, sirupi, glicerini i premazi, gelovi, kreme, goriva, ulja, aditivi, kerozin, biodizel,  maziva, lož ulje, goriva, ulja i derivati, ulje za podmazivanje, parfemi, boje i kiseline u industriji celuloze i papira, rastvarači i mastila, transportni fluidi, glikol, tečnosti za klimatizaciju niske viskoznosti i hidraulično ulje, boje, belilo i hemikalije, boje na bazi rastvarača i lateksa, lepak na bazi akrila, rastvarači, sredstva za čišćenje

Merač je najvišeg kvaliteta izrade, napravljen u Nemačkoj
Efikasan i komercijalno konkurentan proizvod zahvaljujući najsavremenijim automatizovanim proizvodnim tehnikama
Poseduje veliki raspon veličina, materijala, displeja i opcija komponenti