Kompaktne crpne stanice

Kompaktne  Crpne Stanice kompanije O2 process Solutions – O2 CPS predstavljaju
vrhunski proizvod koji korisnicima obezbeđuje napredne funkcije i superiorne performance.

Izrađujemo CPS: kao glavne crpne stanice u manjim mestima, za delove naselja, u industrijskim zonama i svim
onim mestima gde otpadne vode ne mogu da gravitiraju ka glavnim kanalizacionim kolektorima.

Dimenzije CPS:Visina H= do 10m, Prečnik D= od Ø300, do Ø3000

Potpuna zaptivenost – CPS poseduju ulazni priključak, izlazni priključak (prirubnički spoj za potisni cevovod), i priključak za električne kablove.
Ventilacioni otvor (opciono) sa filterskom ispunom od aktivnog uglja, koji omogućava evakuaciju gasova iz crpne stanice, a istovremeno sprečava širenje neprijatnih mirisa.
Prečnici na izlazu pumpi, cevovod i armature mogu biti u opsegu od DN32 do DN150.

Gornja ivica CPS je u nivou sa tlom i ne zauzima dodatni prostor.

Zaštitna rešetka i poklopac izrađeni od prohroma.

Zidovi CPS su izrađeni u tri sloja. Imaju “sendvič dizajn” (ploča, cilindrični profil, ploča) što obezbeđuje odličnu čvrstoću i elastičnost. Za izradu se koristi PEHD (Polietilen visoke čvrstoće).

Cevi, vođice, držači vođica, merdevine, sajle i/ili lanac (za izvlačenje pumpi) izrađeni od prohroma.

Cevi unutar crpne stanice (opciono) mogu biti od PEHD.

Donji deo CPS je konusnog oblika i vrši prevenciju nagomilavanje nečistoća na dnu stanice.

Dno (dance) CPS je ojačano čeličnom pločom i ima priključke na koje se može povezati armatura.

UPRAVLJANJE:

  • O2PS upravljački kabinet omogućava lako i pouzdano upravljanje radom pumpi.
  • Crpne stanice su projektovane da budu autonomne i da rade kontinualno u automatskom režimu.
  • Opciono je moguće obezbediti i daljinski nadzor, upravljanje i izveštavanje.
  • Za upravljanje radom se mogu koristiti regulatori nivoa (kruške) i kontinualni merači nivoa (hidrostički, ili ultrazvučni).
  • Regulacija “ON-OFF” i/ ili kontinualno održavanju nivoa.