Merači protoka sa oscolujućim diskom (Nuttating Disc)