Rešenja za efikasno upravljanje u kanalizacionim sistemima

Sistem za prikupljnje podataka i monitoring

Data Logeri dizajnirani da prikupljaju podatke na sistemu fekalne i kišne kanalizacije

Inovativni i jednostavni za instalaciju, SOFREL LT i LT-US logeri podataka pružaju efikasno i ekonmično rešenje za daljinsko upravljanje i dijagnostiku kanlizacione mreže
– Samodijagnostika
– Nadzor protoka, nivoa i prepunjavanja
– U kombinaciji sa specijano dizajniranim mernim profilima može da direktno meri protok
– Kontinualno dijagnostika sistema
– Autonomna kontrola uzorkivača…

GSM/GPRS logeri podataka su specijalno dizajnirani da budu instalirani u zatvorenim šahtovima
Naši LT logeri su specijalno dizajnirani da budu instalirani u šahtovima koji su podložni plavljenju.
Njihovi čvrstina i veoma robustan dizajn konekcije garantuju potpunu vodonepropusnost (IP68). Njihov prsten za pritezanje omogućava korisniku pristup SIM kartici i bateriju na licu mesta.
Napaja ih litijumska baterija sa trajanjem baterije do 10 godina.
Njihovi GSM komunikacioni režimi (SMS ili GPRS) zasnivaju se na internoj anteni visokih performansi specijalno dizajnirana za upotrebu u zatvorenom šahtu (eksterna antena se može koristiti ako je prijem GSM signala i inače loš na toj lokaciji).
Uređaji su proizvedeni po najzahtevnijim standardima kvaliteta.

Pouzdanost prenosa
Iako je pokrivenost GSM široko govoreći sasvim adekvatna iznad zemlje, nivo prijema se lako može smanjiti za 30 dB u podzemnim instalacijama, kao što su prelivne ili merne šahte.

LACROIX Sofrel se oslanjao na svoju stručnost u elektronici i telekomunikacijama i uložio je puno u razvoj antene vrlo visoke performanse.

SOFREL LT logeri podataka prenose svoje istorijske vrednosti i bilanse/izveštavanja svakog dana na jednu ili dve PCWin2 SCADA centralne stanice, na softver za nadzor, OPC servere ili LS web servere. Operater može potom izvaditi snimljene podatke i sastaviti svoje operativne izvještaje.

Prilikom promene stanja na digitalnom ulazu (DI, prekoračenje nivoa zadate vrednosti, greška senzora), loger može izdati alarm na mobilni telefon.

Lako se instalira i koristi

Lokalno održavanje se aktivira pomoću ključa za aktiviranje. Kada se aktivira, vizuelna dijagnoza sa LED dioda različitih boja vam omogućava da kontrolišete uključenje/isključenje, prisustvo SIM kartice, vezu sa GSM mrežom i nivo prijema.
Veoma praktična Bluetooth veza omogućava tehničaru da radi na konfiguraciji a da pritom bude izvan šahte. On može da sprovede test GSM komunikacije (traži GSM operatora koji nudi najbolju pokrivenost, testira pozicioniranje LT u šahtu itd.). Podaci se takođe mogu obrađivati na sajtu putem Bluetooth veze.