Ultrazvučni merači protoka

Ultrazvučni merači protoka se koriste za merenje protoka tečnosti u praktično svim industrijama. Dizajnirani za industrijsku primenu gde se meri protok širokog spektra fluida, bilo da je fluid električno provodljiv ili ne, uključujući specifične korozivne tečnosti.

U ultrazvučnim merilima protoka, vrednosti proticaja se određuju iz razlike između vremena putovanja ultrazvučnih talasa koji se odašiljaju kroz mereni fluid u odnosu na pravac protoka.

U nekoliko različitih izvedbi ne zahtevaju bilo kakvu intervenciju na cevovodu i mogu se ugraditi bez prekidanja procesa. Ovo ima veliku prednost na aplikacijama gde imamo izrazito korozivne fluide, na velikim prečnicima cevovoda i bilo gde je veoma teško zaustaviti proces i izvršiti ugradnju merača.

Glavne prednosti:

  • merenje visoke tačnosti
  • dugoročna stabilnost merenja u širokom opsegu izmerenih vrednosti
  • visoka operativna pouzdanost i praktično nikakvi zahtevi za održavanje
  • izuzetno niski hidraulični gubici ili potpuno bez gubitaka