Ventil za regulaciju pritiska sa dva stepena regulacije

Ovaj ventil je dizajniran za upravljanje pritiscima i smanjenje gubitaka vode u sistemima za distribuciju vode.

Ventil se isporučuje sa dva pilot ventila za smanjenje prit

iska, za upravljanje u dnevnom i noćnom režimu. Pilot ventili su izolovani dvostepenim solenoidnim pilot ventilom (9V) koji je upravljan vremenskim relejom (isporučuje se sa 9V baterijom).

Primena:

Ovaj ventil se koristi za smanjivanje curenja i gubitka tako što reguliše dnevni i noćni režim pritiska. Tokom dana kada je potreba za vodom velika, pilot višeg pritiska radi. Tokom noći je potrošnja manja, pilot ventil višeg pritiska se izoluje putem  solenoidnog ventila a u funkciji je pilot ventil nižeg pritiska.

Upravljanje pritiscima u sistemima za distribuciju vode smanjuje troškove održavanja, smanjuje efektivne gubitke vode i poboljšava imdž vodoprivrednog preduzeća.