Elektromagnetni merači protoka

       

Elektromagnetni merači protoka se koriste na zahtevnim aplikacijama na kojima je potrebno precizno zapreminsko merenje protoka fluida različitih fizičko-hemijiskih karakteristika.
Mogu se koristiti u hemijskoj i petrohemijskoj industriji za merenje različitih vrsta hemikalija, za merenje fluida u prehrabrenoj industriji, kao i za merenje protoka pitke vode, otpadne vode i zaprljanih tečnosti.

Pravilnim izborom materijala obloge i elektroda mogu se primeniti na skoro svakoj aplikaciji gde je potrebno meriti neki provodan fluid.

Ovi uređaji su robustni, nemaju pokretnih delova a potreba za održavanjem je svedena na najmanju moguću meru.