Data logeri i RTU

Uređaji za automatsko sakupljanje brojnih podatka o vrednostima nivoa, protoka, regulaciji ventila i merenjima pritiska u mreži.  Ovi uređaji šalju prikupljene podatke putem SMS-a, GPRS-a ili 3G-a jednom ili više puta dnevno, na centralizovani sistem. Napajan pomoću litijumske baterije, ovaj proizvod poseduje autonomiju od nekoliko godina.

Potpuno vodonepropusan, on odgovara zahtevima okruženja u kojem se nalazi: naročito kada su postavljeni pod zemljom ili u vlažnom ili poplavljenom šahtu.

Funkcionalne karakteristike data loggera

LT-LS Data logeri su dizajnirani da nadgledaju sisteme za pitku vudu i kanalizacione sisteme i sisteme za odvođenje kišnice i bujičnih voda (kolektori, kombinovani prelivi u kanalizaciji, itd.).
Ovo je robustan sistem, u potpunosti vodonepropustan (IP68), energetski autonoman, sa baterijom čiji je vek  do 10 godina, koji poseduje GSM/GPRS modem i antenu vrhunskih karakteristika koja je specijalno dizajnirana za ugradnju unutar šahta.

Pomoću LT-LS logera sa dodatnim senzorima mogu meriti:

 • Nivo

 • Protok

 • Pritisk

 • Prelivanje

Na loger se takođe može priključiti bilo koje drugo eksterno merenje putem analognih 4..20mA ili digitalnih ulaza.

Specijalno je prilagođeno za ugradnju u šaht.
Inovativan i jednostavan za ugradnju, sistem nudi efikasno i ekonomično rešenje za potrebe instrumentacije u kanalizacionim mrežama.

LT-US poseduje sledeće funkcije:

 • Samonadgledanje,

 • Nadgledanje kanalizacionih sistemima,

 • Detekciju prelivanja i praćenje broja i vreme trajanja ovih događaja

 • Kontinuiranu dijagnostiku,

 • Samostalno određivanje intervala merenja,

 • Merenje nivoa i proračun protoka

 • Kontrola vremena semplovanja na osnovu dostizanja definisanih vrednosti

 • Beleženje podataka sa detekcijom alarma

Zahvaljujući svojim ultrazvučnim (ili hidrostatskim ) sondama za merenje nivoa, Data loger omogućava kontinuirano praćenje promena nivoa u kolektorima ili kanalizacionim cevima. Jednostavno se ugrađuje i pušta u rad  i poseduje odličnu autonomiju (zahvaljujući baterijskom napajanju).
LT-US Data loger pruža vrhunski optimizovano rešenje za kontrolu i upravljanje sistemima za odvođenje kanalizacije i drugih otpadnih voda.